کاله - رضا قربانی
ghorbani1359@yahoo.com
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: رضا قربانی - ۱۳٩٤/۱٠/٢٢

 

The Best of Nature

 

 

Product --------------------------------------------------------------- EEC/C.I. No.

Caramel Type I Plain (Scotch Grade)-------------------------- E-150 a
Caramel Type III (Beer Grade)----------------------------------- E-150 c
Caramel Type IV Food Grade (D. S.)--------------------------- E-150- d
Caramel Powder Food Grade Double Strength ------------- E-150 d
Annatto Oil Soluble (1.5% BIXIN) ---------------------------- E-1606/75120
Annatto Water Soluble (1.5% NOR-BIXIN) ---------------- E-1606/75120
Annatto NOR-BIXIN (1.5% NOR-BIXIN) ------------------- E-1606/75120
Turmeric Colour 5% Powder ------------------------------------ E-100/75300
Red Beet Juice Powder (0.3% to 0.45% Betanine) --------- E-162/75470
Paprika Colour Water Soluble 40,000 i.u. -------------------- E-160 c
Paprika Colour Oil Soluble 40,000 i.u. ------------------------ E-160 c

 

 

Natural Food Colorants : End Uses

 

 

 

Product : Annatto Colour (Oil Soluble)
Colour Shade : Yellow / Orange
End Uses : Margarine, Butter, Salad Dressings, Deserts, Bakery Products, etc.

Product : Annatto Colour (Water Soluble)
Colour Shade : Yellow / Orange
End Uses : Soups, Confectionery, Sauces, etc.

Product : Annatto Acid Proof
Colour Shade : Yellow / Orange
End Uses : Soft Drinks, Squashes, etc.

Product : Beet Root Extract
Colour Shade : Red
End Uses : Confectionary, Soups, Dairy Products, Sauces, Instant Desserts, Meat Products, etc.

Product : Chlorophyll Green (Oil Soluble)
Colour Shade : Green
End Uses : Confectionery, Soups, Beverages, etc.

Product : Chlorophyll Green (Water Soluble)
Colour Shade : Green
End Uses : Soft Drinks, Confectionery, Soups, Beverages, Drugs, Ice Creams, Jellies, Cakes Mixes, Yoghurt, etc.

Product :
Curcumin Colour (Water Soluble)

Colour Shade : Yellow
End Uses : Soups, Pickles, Canned Food, Bakery Products, Wrapped Confectionery, etc.

Product : Caramel Natural
Colour Shade : Brown / Reddish Brown
End Uses : Beverages, Sauces, Soups, Yoghurt, Confectionery, Milk Products, Puddings, Liquor & Meat Products

Product : Safflower Extract / Carthamus (Water Soluble)
Colour Shade : Golden Yellow
End Uses : Soft Drinks, Dairy Products, Confectionery, Bakery Products

 

 
رضا قربانی
فرشی از گل به پاس قدوم شما دوست عزیز . رضا قربانی لیسانس صنایع غذایی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع هستم از سال 1381 در صنعت غذا( نوشیدنی و امولسیون سازی) و در حال حاضر در شرکت لبنی کاله امل مشغول به فعالیت می باشم. امیدوارم مطالب موجود که بخشی از سایت های مختلف غذایی و برخی نوشته اینجانب می باشد برای شما دوستان مفید واقع شود .سوالات یا هر گونه نظرات خود را می توانید به ادرس ایمیلم ارسال نمائید . از همراهی با شما بسیار سپاسگذارم.
کدهای اضافی کاربر :