کاله - رضا قربانی
ghorbani1359@yahoo.com
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: رضا قربانی - ۱۳٩٤/۱٠/٢٩

 

اندازه‌گیری عدد پراکساید (Peroxaidevalue):

هدف:

تعیین کیفیت چربی، بررسی فساد اکسیداتیو، اندازه‌گیری میزان پراکسید در روغن و بررسی کهنگی روغن.

* در روغن غیر اشباع اهمیت دارد.

* در روغن خیلی کهنه، هیدروپراکسید به مواد دیگری نظیر استون، آلدئید و الکل تجزیه می‌شود و بنابراین اگر این آزمایش با تاخیر انجام شود به دلیل کاهش میزان عدد پراکساید، ارزش تشخیصی نخواهد داشت.

 

وسایل و مواد لازم:

بشر، پیپت، دستگاه تیتراسیون، مگنت، مزو.

یدید پتاسیوم اشباع، آب مقطر، معرف چسب نشاسته، اسید استیک، کلروفرم، تیوسولفات سدیم 1/0 نرمال.

روش‌کار:

1) 5 گرم از نمونه روغن را توزین می‌کنیم.

2) 30 میلی لیتر از محلول (( اسید استیک + کلروفرم )) که به نسبت 3 به 2 یا 3 به 1 درست شده است را به نمونه روغن اضافه می‌کنیم.

3) 5/0 میلی لیتر یدید پتاسیم اشباع (KI) به ظرف بالا اضافه می‌کنیم.

4) سپس ظرف را به مدت 1 دقیقه در تاریکی (کابینت تاریک) می‌گذاریم.

5) پس از طی شدن مرحله تاریکی، 30 میلی‌لیتر آب مقطر را به ظرف بالا اضافه می‌کنیم.

6) چند قطره معرف چسب نشاسته (محلول نشاسته) که می‌تواند یک یا پنج درصد باشد را به ظرف اضافه می‌کنیم.

7) نمونه آماده شده را که رنگ تیره‌ای دارد با تیوسولفات سدیم 1/0 نرمال تیتر می‌کنیم تا بی‌رنگ شود.

 

* برای حذف مقدار یدی که KI آزاد می‌کند از شاهد استفاده می‌شود که این اختلاف از بین برود.

* شاهد بدون روغن است و آن را هم تیتر می‌کنیم؛ معمولا شاهد 1/0 الی 2/0 میلی لیتر تیوسولفات مصرف می‌کند، در غیر این صورت و اگر بیشتر شد کار ایراد دارد. مقدار تیوسولفات مصرف شده توسط شاهد را از مقدار مصرف شده توسط نمونه کم می‌کنیم.

برای محاسبه پراکساید از فرمول زیر استفاده می‌شود:

(میزان تیتراسیون = مقدار تیوسولفات مصرف شده توسط شاهد - مقدار تیوسولفات مصرف شده توسط نمونه روغن)

Proxid value= ( S – B ) * N * 1000

w

 

Proxid value= ( 0-90.8 ) * 0.1 * 1000

5

S: حجم تیوسولفات مصرف شده توسط نمونه روغن.

B: حجم تیوسولفات مصرف شده توسط شاهد.

N: نرمالیته تیوسولفات.

W: وزن نمونه.

* اگر حجم تیوسولفات مصرفی (S) کمتر از 5/0 میلی‌لیتر بود از تیوسولفات 01/0 نرمال استفاده می‌کنیم.

ROOH + 2 KI ® I2 + 2 KOH + RO (oxidized peroxide)

* تیوسولفات سدیم Na2S2O3 ؛ یک ماده آبدار است و 5 مولکول آب دارد.

* تیوسولفات سدیم یک ماده یک ظرفیتی است با وزن مولکولی 18/ 248 .

* تیوسولفات برای یدومتری بکار می‌رود و ید را تیتر می‌کند.

Na2S2O3 + I2 ® 2 NaI + S2O3 (sufur trioxide)

 

 

رضا قربانی
فرشی از گل به پاس قدوم شما دوست عزیز . رضا قربانی لیسانس صنایع غذایی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع هستم از سال 1381 در صنعت غذا( نوشیدنی و امولسیون سازی) و در حال حاضر در شرکت لبنی کاله امل مشغول به فعالیت می باشم. امیدوارم مطالب موجود که بخشی از سایت های مختلف غذایی و برخی نوشته اینجانب می باشد برای شما دوستان مفید واقع شود .سوالات یا هر گونه نظرات خود را می توانید به ادرس ایمیلم ارسال نمائید . از همراهی با شما بسیار سپاسگذارم.
کدهای اضافی کاربر :