اصول کنترل کیفیتlاین سه اصل رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند و فقدان یا ضعف یکی ، کارآیی دیگری را تحت تأثیر قرار میدهد بوسیله این عوامل می توان ویژگی های کمی و کیفی یک فرآورده یا ماده اولیه ، یا سرویس ، یا ابزار را از پیش تعیین نموده و آنها را با ویژگیهای مورد نظر تطبیق داد و با در دست داشتن این ویژگی ها می توان هنگام گزینش مواد اولیه ، ماشین ها ، سرویس ها و خدمات ، آنها را ملاک سنجش و گزینش قرارداد و در موارد عدم حصول ویژگی ها ، نسبت به رد یا تعدیل امکانات و محصول اقدام نمود .
تعریف کنترل کیفیت
lعبارت است از حصول تمامیت ویژگی های مطلوب در یک محصول یا سرویس که رمز پایداری بقای هر پدیده است .
lکیفیت و کنترل آن ، برخوردار شدن از یک محصول یا سرویس سالم ، بدون عیب و قابل اطمینان را تداعی میکند .

مفاهیم کیفیت از دیدگاه گروههای مختلف و سازمانهای مربوطه
lاز نظر مؤسسه استاندارد ، مطابقت ویژگی های فرآورده با استانداردهای ملی و بین المللی و برتر از آن
lاز نظر اداره نظارت بر مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ، تناسب فرآورده برای تأمین سلامتمردم و عاری بودن از هرگونه عامل زیانبار و نامطلوب
مفاهیم کیفیت از دیدگاه گروههای مختلف و سازمانهای مربوطه
lاز نظر تولید کننده ،توان رقابت فرآورده در بازار مصرف و سودآوری آن
lازنظر مسئولین تغذیه ای و بهداشتی ، بالا بودن ارزش غذایی فرآورده برای تأمین نیازمندیهای تغذیه ای مردم

تعریف کیفیت توسط سازمان بین المللی استاندارد ( iso )
lکیفیت مجموعه ای از ویژگی های یک پدیده است که توانایی لازم برای برآوردن نیازهای تصریح شده را دارا باشد .
lبعبارت دیگر کیفیت عبارت است از مناسب بودن کالا یا خدمات برای هدف مورد نظر
ویژگی های یک پدیده
lبا تعریف کیفیت، ویژگی های یک پدیده را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود :
lالف) ویژگی هایی که باید در پدیده مورد نظر وجود داشته باشد.
lب) ویژگی هایی که وجود آنها در پدیده مورد نظر نامطلوب است.

ابعاد مختلف کیفیت با توجه به تعریف کیفیت
l۱- عملکرد : مشخصات عملیاتی و کارکردی اولیه و اصلی محصول
۲- مشخصات ثانویه: مکمل کارکرد اولیه محصول
۳- قابلیت اطمینان : احتمال شکست محصول در یک دوره مشخص
۴- تطابق : حدی که طراحی محصول و مشخصات عملیاتی و کارکردی آن ،استانداردهای از پیش تعریف شده را برآورده می سازد.
ابعاد مختلف کیفیت با توجه به تعریف کیفیت
l۵- دوام : زمان استفاده مفید از یک محصول
۶- قابلیت تعمیر شدن : سرعت ، دقت ، سهولت و قابلیت تعمیر پذیری
۷- زیبایی : اینکه یک محصول چطور به نظر می رسد ، احساس می شود و از آن یاد می شود
۸- کیفیت درک شده : برداشت مشتری از کیفیت محصول جدایی از آنچه واقعا” هست
کیفیت
lکیفیت زاییده شانس و تصادف نبوده و نخواهد بود بلکه نتیجه تعقل ، تفکر ، درایت ، سخت کوشی و نظارت مستمر بر عوامل تولید است و بدون آن موفقیت در عمل غیر ممکن است .
تاریخچه کنترل کیفیت
lگذشته چراغ راه آینده است یک ضرب المثل فارسی است در انگلیسی هم یک ضرب النثل مشابه وجود دارد.
lThe past can be the ;ey to the future
lبنابراین تجربه های علمی گذشتگان که اغلب بسیار ارزان در اختیار ما قرار میگیرد بسیار ارزنده هستند و انسان عاقل کسی است که علم و تجربه دیگران را به علم و تجربه خود اضافه نمایند بدون اینکه بهای چندانی بابت آن بپردازند .
تاریخچه کنترل کیفیت

lتاریخ کنترل کیفیت با تاریخ صنایع و اختراعات همزمان بوده و از روزی که بشر اقدام به ساختن ابزارها و وسایل مورد نیاز خود نموده در صدد بهبود کیفیت آنها بوده استاما توجه به کنترل کیفیت از زمان انقلاب صنعتی جدی گرفته شد بویژه در کشورهایی همانند ژاپن ، آمریکا ( محل اصلی تولد کنترل کیفیت ) و انگلیس و سایر کشورهای پیشرفته دنیا هرچند هنوز هم در بعضی از کشورها جدی گرفته نمی شود.
تاریخچه کنترل کیفیت
lدر قرون وسطی به دلیل سادگی فرآیند تولید , هر کارگر می توانست تمام قسمت های یک کالا را به تنهایی بسازد . از این رو لذت حاصل از تولید کل کالا کافی بود تا کارگر وقت بیشتری را برای رسیدن به کیفیت بالای کالا صرف نماید .
انقلاب صنعتی باعث کاهش این انگیزه شد . چرا که دیگر کارگر بر خلاف گذشته , سازنده یک کالا نبود بلکه تنها جزء کوچکی از فرآیند ساخت آن را بر عهده داشت . در انقلاب صنعتی , روسای کارخانجات بزرگ نمی توانستند شخصا بر تمام وقایع نظارت داشته باشند . بنابراین ناچار بودند به طریق دیگری مشکلات را حل نمایند .

lاین امر به منظور حفظ منافع اقتصادی و ایمنی مصرف کننده و نیز افزایش میزان تولید و به وجود آمدن رقابت مورد توجه جدی قرار گرفت و به این منظور بکارگیری روشهای بازرسی برای جلوگیری از عرضه محصولات نامرغوب یا معیوب به بازار به سرعت گسترش یافت . حتی بسیاری از واحد های تولیدی به منظور اطمینان خاطر مصرف کنندگان و گاه به عنوان ابزارهای تبلیغاتی اعلام می کردند که در تولید خود از روشهای بازرسی صد در صد بهره می برند .

منبع: foodspot.ir

/ 0 نظر / 109 بازدید